بایگانی برچسب ها: برج جدید ساحلی برایتون

Eli gasht

برج جدید ساحلی برایتون با ضخامت ۴ متری+ ثبت نام این برج در کتاب گینس

برج جدید ساحلی برایتون با ضخامت ۴ متری+ ثبت نام این برج در کتاب گینس

برج جدید ساحلی برایتون با ضخامت ۴ متری+ ثبت نام این برج در کتاب گینسآسمان خراشی در برایتون توانست نامش را در کتاب گینس در کند.به گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، برج جدید ساحلی برایتون، تفرجگاهی است که دید مناسبی از ساحل جنوبی این شهر به نمایش گذاشته است.برج جدید ساحلی برایتون با ضخامت ۴ متری+ ثبت نام این برج در کتاب گینسبرج جدید ساحلی برایتون با ضخامت ۴ متری+ ثبت نام این برج در کتاب گینس ...

ادامه مطلب