بایگانی برچسب ها: بلندترین مار جهان

Eli gasht

بلندترین مار جهان با طول ۸ متر در مالزی + عکس

بلندترین مار جهان با طول ۸ متر در مالزی + عکس

بلندترین مار جهان با طول ۸ متر در مالزی + عکس هایی از بلند ترین مار دنیا + مار عظیم الجثه مالزیای + طویل ترین مار پیتون جهان در جنگلی در مالزی مارعظیم الجثه پایتون که دارای طولی برابر با ۸ متر است بلندترین مار جهان است این مار در کشور مالزی توسط چندین کارگر ساختمانی در یک جنگل یافت شد تعدادی کارگر ساختمانی در مالزی مار پیتون غول‌پیکری را کشف کردند که با برآورد اولیه‌ای که در مورد طول آن صورت گرفته استبلندترین مار جهان با طول ۸ مت...

ادامه مطلب