بایگانی برچسب ها: تعمیرکار دستگاه تهویه

Eli gasht

تعمیرکار بعد از آنکه صاحبخانه به خواسته هایش تن نداد او را کشت

تعمیرکار بعد از آنکه صاحبخانه به خواسته هایش تن نداد او را کشت

تعمیرکار بعد از آنکه صاحبخانه به خواسته هایش تن نداد او را کشتزن صاحبخانه که برای تعمیر دستگاه تهویه با تعمیرکار تماس گرفت، در کمال ناباوری به دست او کشته شد.تعمیرکار بعد از آنکه صاحبخانه به خواسته هایش تن نداد او را کشتتعمیرکار بعد از آنکه صاحبخانه به خواسته هایش تن نداد او را کشتبه گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، تعمیرکاری در منطقه‌ پالم پیچگ فلوریدا که برای تعمیر دستگاه تهویه‌ هوا به منز...

ادامه مطلب