بایگانی برچسب ها: رئیس کمیته امداد

Eli gasht

فیش حقوقی رییس كمیته امداد +عكس

فیش حقوقی رییس كمیته امداد +عكس

فیش حقوقی رییس كمیته امداد +عكس     مهندس فتاح، رئیس کمیته امداد به دلیل اینکه از سپاه مامور به خدمت در کمیته هستند، از سپاه حقوق دریافت می کنند و حقوقی از کمیته امداد دریافت نمی کنند.سپاه حقوقی از کمیته امداد دریافت نمی کندفیش حقوقی رییس كمیته امداد منبع: عصر خبر      فیش حقوقی رییس كمیته امداد +عكس ...

ادامه مطلب