بایگانی برچسب ها: زنگ زدگی چرخ دنده های تولید کشور

Eli gasht

تعطیلی کارخانه های قدیمی صنایع+ احتمال ورشکستگی دیگر واحدهای صنعتی در آینده

تعطیلی کارخانه های قدیمی صنایع+ احتمال ورشکستگی دیگر واحدهای صنعتی در آینده

تعطیلی کارخانه های قدیمی صنایع+ احتمال ورشکستگی دیگر واحدهای صنعتی در آیندهورشکستگی تعدادی از بنگاه های تولیدی کشور، خطر بروز بحران در این حوزه را به مسئولین صنعت گوشزد می کند.تعطیلی کارخانه های قدیمی صنایع+ احتمال ورشکستگی دیگر واحدهای صنعتی در آیندهتعطیلی کارخانه های قدیمی صنایع+ احتمال ورشکستگی دیگر واحدهای صنعتی در آیندهبه گزارش خبرنگار  صنعت، تجارت و کشاورزی گروه  اقتصادی باشگاه خبرنگ...

ادامه مطلب