بایگانی برچسب ها: شاعیه ازدواج رضا کیانیان

Eli gasht

رضا کیانیان از شایعه ازدواج با گوگوش می گوید+عکس

رضا کیانیان از شایعه ازدواج با گوگوش می گوید+عکس

 زمانی که خانم گوگوش به آمریکا رفت من هم در همان روزها و البته با یک هفته تاخیر به آمریکا رفتم. در همان زمان یکی از دوستان خواهرزاده من به[..] رضا کیانیان از شایعه ازدواج با گوگوش می گوید+عکسرضا کیانیان از شایعه ازدواج با گوگوش می گویدزمانی که خانم گوگوش به آمریکا رفت من هم در همان روزها و البته با یک هفته تاخیر به آمریکا رفتم. در همان زمان یکی از دوستان خواهرزاده من به او گفته بود که «شنیدی که رضا کیانیان با گوگوش ازدواج کر...

ادامه مطلب