بایگانی برچسب ها: شخصیت

modiseh

راز شخصیت افراد را از روی حرکاتشان بفهمید

راز شخصیت افراد را از روی حرکاتشان بفهمید

راز شخصیت افراد را از روی حرکاتشان بفهمید     با مشاهده برخی رفتارها و اخلاقیات و حرکات جسمی افراد مختلف به راحتی می توانید پی به روحیات آنان ببرید برای میلیون‌ها سال اجداد بشر بر روی پهنای کره خاکی زندگی می‌کردند و از اسرار جالب این هم‌زیستی در این بوده که اوایل زبان واحدی برای تبادل اطلاعات با یکدیگر نداشته‌اند، حال سؤالی که پیش می‌آید این است که این اجداد بشر چگونه منظور هم را به یکدیگر می‌فهماندند؟ جواب سؤال در ایجاد ارتباط با حرک...

ادامه مطلب

دو شخصیت خطرناک برای ازدواج

دو شخصیت خطرناک برای ازدواج

دو شخصیت خطرناک برای ازدواج ازدواج با افرادی که شخصیت ضد اجتماعی دارند فرد را محکوم به شکست می کند. دو شخصیت خطرناک برای ازدواج  روان شناسان بر این باورند که دو نوع تیپ شخصیتی را هرگز برای ازدواج نباید انتخاب کرد.این دو نوع شخصیت هیچ گاه رضایت کافی را در یک ازدواج به وجود نمی آورند از این رو واجد شرایط ازوداج نیستند. ازدواج با افرادی که شخصیت ضد اجتماعی دارند فرد را محکوم به شکست می کند برای افرادی که چنین شخصیتی دا...

ادامه مطلب