بایگانی برچسب ها: شورلت

Eli gasht

ورود شورلت به ایران آزاد شد + سند

ورود شورلت به ایران آزاد شد + سند

سازمان توسعه تجارت مجوز ورود خودروهای شورلت را صادر کرد.سازمان توسعه تجارت در بخشنامه ای به گمرک ضوابط ورود خودروهای شورلت را ابلاغ کرد .درمتن این بخشنامه آمده است به پیوست تصویر نامه های مورخ ۹۴٫۹٫۲۴ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودرو سواری قابل ورود با انشان تجاری CHEVROLETبه شرح مندرج درنامه فوق الذکر با رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز ...

ادامه مطلب