بایگانی برچسب ها: شکست حریف آمریکایی

Eli gasht

کامنت های طنز و خنده دار کابران مجازی برای قاسمی نسبت به شکست ۳۳ ثانیه ای

کامنت های طنز و خنده دار کابران مجازی برای قاسمی نسبت به شکست ۳۳ ثانیه ای

 کامنت های طنز و خنده دار کابران مجازی برای قاسمی نسبت به شکست ۳۳ ثانیه ایبعد از آن که کمیل قاسمی در عرض ۳۳ ثانیه توانست حریف آمریکایی خود را ضربه فنی کند، موج واکنش های طنز در فضای مجازی به راه افتاد.کامنت های طنز و خنده دار کابران مجازی برای قاسمی نسبت به شکست ۳۳ ثانیه ایکامنت های طنز و خنده دار کابران مجازی برای قاسمی نسبت به شکست ۳۳ ثانیه ایبه گزارش خبرنگار اخبار ...

ادامه مطلب