بایگانی برچسب ها: طراحی وبسایت

modiseh

روانشناسی رنگ‌ها در طراحی وب سایت+از چه رنگهایی در سایت خود استفاده کنیم؟

روانشناسی رنگ‌ها در طراحی وب سایت+از چه رنگهایی در سایت خود استفاده کنیم؟

یک اصل کلی برای این مسئله وجود دارد: در رنگ بندی یک صفحه از سایت، باید به این موضوع توجه شود که این رنگ قرار است در چه صفحه ای و با چه موضوعی به کار رود. در واقع اصل عملکرد و موضوع فعالیت تجاری سایت، در رنگ بندی مطالب بسیار مهم است. روانشناسی رنگ‌ها در طراحی وب سایت+از چه رنگهایی در سایت خود استفاده کنیم؟ یکی از مهم ترین اصول در طراحی وبسایت، توجه به اصل رنگ بندی صفحات و استفاده از رنگ های مکمل و ترکیبی مطلوبی است که کاربران بتوانند بر اس...

ادامه مطلب