بایگانی برچسب ها: مدال های المپیک

Eli gasht

دلیل تاریخی و جالب به دندان گرفتن مدال ها

دلیل تاریخی و جالب به دندان گرفتن مدال ها

دلیل تاریخی و جالب به دندان گرفتن مدال هایکی از سنت‌های قدیمی مدال‌آوران المپیک، زیر دندان گذاشتن مدال‌ها است؛ اقدامی که دلیل تاریخی و جالبی دارد.دلیل تاریخی و جالب به دندان گرفتن مدال هادلیل تاریخی و جالب به دندان گرفتن مدال هابه گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وبسایت ایندین اکسپرس؛ افرادی که مسابقات المپیک را از نزدیک تماشا کرده باشند، متوجه شده اند که بسی...

ادامه مطلب