بایگانی برچسب ها: مراسم بزرگذاشت 13 سرباز

Eli gasht

گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت ۱۳ سرباز جانباخته حادثه تصادف اتوبوس

گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت ۱۳ سرباز جانباخته حادثه تصادف اتوبوس

گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت ۱۳ سرباز جانباخته حادثه تصادف اتوبوس     مراسم بزرگداشت ۱۳ سرباز جانباخته حادثه تصادف اتوبوس صبح روز چهارشنبه با حضور امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در شیراز برگزار شد. مراسم بزرگداشت ۱۳ سرباز جانباخته حادثه تصادف اتوبوسمراسم بزرگداشت ۱۳ سرباز جانباخته حادثه تصادف اتوبوس-۱مراسم بزرگداشت ۱۳ سرباز جانباخته حادثه تصادف اتوبوس-۲مراسم بزرگداشت ۱۳ سرباز جانبا...

ادامه مطلب