بایگانی برچسب ها: موهای سالم

Eli gasht

برای داشتن موهای سالم از شانه کردن زیاد پرهیز کنید+ خوردن غذاهای کلسیم دار

برای داشتن موهای سالم از شانه کردن زیاد پرهیز کنید+ خوردن غذاهای کلسیم دار

برای داشتن موهای سالم از شانه کردن زیاد پرهیز کنید+ خوردن غذاهای کلسیم داریک متخصص پوست و مو گفت: با توجه به اینکه مو یک ارگان زنده است شانه کردن بیش از اندازه باعث تضعیف و ریزش آن می شود.برای داشتن موهای سالم از شانه کردن زیاد پرهیز کنید+ خوردن غذاهای کلسیم داربرای داشتن موهای سالم از شانه کردن زیاد پرهیز کنید+ خوردن غذاهای کلسیم دارسید حسین اعتماد زاده متخصص پوست و مو در گفت و گو با ...

ادامه مطلب