بایگانی برچسب ها: هک کردن توسط ایرانی

Eli gasht

هک شدن سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری

هک شدن سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری

هک شدن سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری  هک شدن سایت فدراسیون جهانی وزنه برداریسایت فدراسیون جهانی وزنه برداری هک شدن سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری iwf.net توسط یک ایرانی با ایدی تلگرام @Master_of_pain2016 که بعد از حذف ناجوانمردانه بهداد سلیمی از المپیک ۲۰۱۶ اتفاق افتاد.هک شدن سایت فدراسیون جهانی وزنه برداریدرپی اتفاقات دیشب در مسابقات وزنه برداری فوق سنگین المپیک یک هکر که به نظر می رسد ایرانی باشد سایت فدراسیون جه...

ادامه مطلب