بایگانی برچسب ها: پیمان نصیری

Eli gasht

کسب مدال برنز دو میدانی پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط پیمان نصیری

کسب مدال برنز دو میدانی پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط پیمان نصیری

کسب مدال برنز دو میدانی پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط پیمان نصیری کسب مدال برنز دو میدانی پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط پیمان نصیری  مدال ارزشمند برنز پارالمپیک بر گردن پیمان نصیری دونده‌ی کشورمان     کسب مدال برنز دو میدانی پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط پیمان نصیری ...

ادامه مطلب