بایگانی برچسب ها: کارگردان کشورمان

Eli gasht

ابهامات پرونده فوت کارگردان کشورمان+ اجازه دفن بدون کالبد شکافی

ابهامات پرونده فوت کارگردان کشورمان+ اجازه دفن بدون کالبد شکافی

ابهامات پرونده فوت کارگردان کشورمان+ اجازه دفن بدون کالبد شکافیرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است؛ باید مشخص شود چه کسی جواز دفن کیارستمی را بدون کالبدشکافی داده است؟ابهامات پرونده فوت کارگردان کشورمان+ اجازه دفن بدون کالبد شکافیابهامات پرونده فوت کارگردان کشورمان+ اجازه دفن بدون کالبد شکافی“علی نوبخت” رییس کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاس...

ادامه مطلب