بایگانی برچسب ها: کشتن مادر

Eli gasht

پسری بخاطر مواد مادرش را کشت+ ماجرا از زبان خود قاتل

پسری بخاطر مواد مادرش را کشت+ ماجرا از زبان خود قاتل

پسری بخاطر مواد مادرش را کشت+ ماجرا از زبان خود قاتل  می خواستم جلوی دوستانم و فامیل کم نیاورم و به آنها بفهمانم که من بزرگ شده ام و دیگر آن پسر کتک خور نیستم و قدرتم را به آنها نشان بدهم یک روز به خودم گفتم که بهتر است قدرتم را به داریوش هم نشان بدهم .پسری بخاطر مواد مادرش را کشت+ ماجرا از زبان خود قاتلپسری بخاطر مواد مادرش را کشت+ ماجرا از زبان خود قاتلبه گزارش خبرنگار گروه ...

ادامه مطلب