بایگانی برچسب ها: کشته شدن دام ها

Eli gasht

کشته شدن صدها دام و طیور و ایجاد وحشت بین مردم توسط چندین حیوان ناشناخته

کشته شدن صدها دام و طیور و ایجاد وحشت بین مردم توسط چندین حیوان ناشناخته

کشته شدن صدها دام و طیور و ایجاد وحشت بین مردم توسط چندین حیوان ناشناختهحمله یک حیوان وحشی ناشناخته باعث ایجاد رعب و وحشت در بین اهالی شهداد شده است.کشته شدن صدها دام و طیور و ایجاد وحشت بین مردم توسط چندین حیوان ناشناختهکشته شدن صدها دام و طیور و ایجاد وحشت بین مردم توسط چندین حیوان ناشناختهبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، طی یک ماهه گذشته حمله یک یا چند حیوان وحشی نا...

ادامه مطلب