بایگانی برچسب ها: گروگان گیری پاکستانی ها

Eli gasht

بالگرد پاکستانی پس از آتش گرفتن مجبور به فرود اضطراری در شرق افغانستان شد

بالگرد پاکستانی پس از آتش گرفتن مجبور به فرود اضطراری در شرق افغانستان شد

<!– –> <!– –><!– –> فرود اضطراری بالگرد پاکستان در افغانستان/ طالبان تمامی سرنشینان خارجی را گروگان گرفتفرود اضطراری بالگرد پاکستان در افغانستان/ طالبان تمامی سرنشینان خارجی را گروگان گرفتمنابع رسمی پاکستانی و افغان اعلام کردند طالبان شش سرنشین یک بالگرد پاکستانی را در شرق افغانستان گروگان گرفت.بالگرد پاکستانی پس از آتش گرفتن مجبور به فرود اضطراری در شرق ...

ادامه مطلب