بایگانی برچسب ها: یک میلیون صلوات

Eli gasht

مهریه یک میلیون صلوات/مهریه متفاوت تازه عروسی که یک میلیون صلوات است

مهریه یک میلیون صلوات/مهریه متفاوت تازه عروسی که یک میلیون صلوات است

مهریه یک میلیون صلوات/مهریه متفاوت تازه عروسی که یک میلیون صلوات استمهریه یک میلیون صلوات/مهریه متفاوت تازه عروسی که یک میلیون صلوات استپدر یک عروس در موریتانی از خواستگار دخترش خواست که یک میلیون صلوات بر پیامبر را مهر دخترش قرار دهد.پایگاه الشروق تونس نوشت: این اقدام پدر عروس، همه حاضران در مراسم خواستگاری، در نواکشوت پایتخت موریتانی را غافلگیر کرد. خواستگار این دختر که مدرک دانشگاهی دارد، درحال حاضر بیکار است و همین مساله، موجب شده ...

ادامه مطلب