بایگانی برچسب ها: 20 دقیقه در دمای 100 درجه

Eli gasht

رکورد جدید و سخت یک ایرانی در دمای ۱۰۰ درجه+ گفت و گو با آن

رکورد جدید و سخت یک ایرانی در دمای ۱۰۰ درجه+ گفت و گو با آن

رکورد جدید و سخت یک ایرانی در دمای ۱۰۰ درجه+ گفت و گو با آندر روزهایی که گرمای ٤٠ درجه‌ای هوا همه را کلافه کرده، مردی از دیار آذربایجان دست به کاری زده که حتی تصورش هم برای ما سخت و عذاب‌آور است.رکورد جدید و سخت یک ایرانی در دمای ۱۰۰ درجه+ گفت و گو با آنرکورد جدید و سخت یک ایرانی در دمای ۱۰۰ درجه+ گفت و گو با آنبه گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قرار گرفتن در دمای ١٠٠ درجه سا...

ادامه مطلب