بایگانی برچسب ها: 5 دشمن شیطان

بیچاره شدن شیطان توسط ۵ دسته از افراد

بیچاره شدن شیطان توسط ۵ دسته از افراد

احادیث و روایات امامان معصوم علیهم السلام + به خاک نشاندن شیطان + حدیث امام صادق (ع) درباره ابلیس امام صادق(ع) فرمود: شیطان گفته است؛ پنج نفر مرا بیچاره ساخته اند و سایر مردم در قدرت و اختیار من هستند. کسی که از روی نیت صادق و درست به خدا پناه ببرد و در تمام کارها توکل به او کند. کسی که در شبانه روز بسیار تسبیح خدا گوید. کسی که هرچه برای خویشتن می پسندد برای برادر مؤمن خود نیز بپسندد. کسی که به هنگام رسیدن مصیبت به او، ناله و فریاد ن...

ادامه مطلب