بایگانی برچسب ها: 7 اصل اساسی زندگی

بیل گیتس/ مدل ذهنی بیل گیتس/ ۷ اصل اساسی زندگی

بیل گیتس/ مدل ذهنی بیل گیتس/ ۷ اصل اساسی زندگی

  بیل گیتس/ مدل ذهنی بیل گیتس/ ۷ اصل اساسی زندگی مدل ذهنی بیل گیتس بر مبنای تعریف او از هف اصل اساسی زندگی : ✅ اصل اول: درزندگي، همه چيز عادلانه نيست، بهتر است با اين حقيقت كنار بياييد ✅ اصل دوم: دنيا براي عزت نفس شما اهميتي قايل نيست. در اين دنيا از شما انتظار ميرود كه قبل از آنكه نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد، كار مثبتي انجام دهيد ✅ اصل سوم: پس از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان و استخدام، كسي به شما رقم فوقالعاده زيادي پرداخ...

ادامه مطلب