بایگانی برچسب ها: most papular baby names

Eli gasht

اسامی محبوب و پرطرفدار در آمریکا در سال ۲۰۱۵

اسامی محبوب و پرطرفدار در آمریکا در سال ۲۰۱۵

اسامی محبوب و پرطرفدار در آمریکا در سال ۲۰۱۵  در همه جای دنیا همواره برخی از اسم های رایج برای کودکان در دوره هایی، به مرور زمان منسوخ شده و استفاده از آنها به فراموشی سپرده می شود و در مقابل استفاده از برخی دیگر مرسوم و به عبارتی مد می گردد.در همه جای دنیا همواره برخی از اسم های رایج برای کودکان در دوره هایی، به مرور زمان منسوخ شده و استفاده از آنها به فراموشی سپرده می شود و در مقابل استفاده از برخی دیگر مرسوم و به عبارتی مد می گر...

ادامه مطلب