بایگانی برچسب ها: تست هوش ریلضی

Eli gasht

تست هوش ریاضی

تست هوش ریاضی

  تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معمامعما, معمای ریاضی, معما با جواب, معمای سخت, معما ریاضی با جواب, تست هوش, تست هوش ریاضی, تست هوش سخت, معما و تست هوش *******      پاسخ Q است همانطور که مشاهده می کنید مجموع اعداد هر مربع برابر است با شماره حرف Q عدد هفدهم از حروف الفبای انگلیسی است و مجموع اعداد این مربع هم می شود ۱۷  ...

ادامه مطلب