بایگانی برچسب ها: حذف کریمی از المپیک

Eli gasht

کریمی از گردونه ی بازی های المپیک حذف شد

کریمی از گردونه ی بازی های المپیک حذف شد

کریمی از گردونه ی بازی های المپیک حذف شدکریمی از گردونه ی بازی های المپیک حذف شد🔻 با شكست كاكس آمریكایی مقابل رقیب ترک و نرفتن او به فینال، علیرضا كریمی از بازیهای المپیک حذف شد.     کریمی از گردونه ی بازی های المپیک حذف شد

ادامه مطلب