بایگانی برچسب ها: دنا

Eli gasht

نرخ خودروهای ایرانی در بازار امروز + جدول

نرخ خودروهای ایرانی در بازار امروز + جدول

خودروقیمت بازارقیمت کارخانهMVM110سه سیلندر۳۰میلیون و ۷۰۰هزار تومان۳۰ میلیون و ۷۰۰هزار تومانMVM110چهار سیلندر۲۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان۲۲میلیون و ۴۱۰هزار تومانMVM550دنده ای۴۵ میلیون تومان۴۹میلیون و ۳۰۰ هزار تومانMVM550اتومات۵۶میلیون تومان۵۷میلیون و ۵۶۰هزار تومانEF7 دنا۴۴ میلیون تومان و ۷۰۰هزار تومان۴۲ میلیون و ۳۹۳هزار تومانLXرانا۳۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان۳۳ میلیون و ۲۳۰هزار تومانرنو ...

ادامه مطلب