بایگانی برچسب ها: رئیس جمهور ازبکستان

Eli gasht

درگذشت رئیس جمهور ازبکستان+ علت درگذشت آن

درگذشت رئیس جمهور ازبکستان+ علت درگذشت آن

درگذشت رئیس جمهور ازبکستان+ علت درگذشت آندرگذشت رئیس جمهور ازبکستان+ علت درگذشت آنرئیس جمهور ازبکستان درگذشت سه منبع دیپلماتیک اعلام کردند اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان، که در بیمارستان بستری بود، بر اثر سکته مغزی درگذشت.   درگذشت رئیس جمهور ازبکستان+ علت درگذشت آن ...

ادامه مطلب