بایگانی برچسب ها: کنکور در افغانستان

Eli gasht

برگزاری کنکور به سبک افغانی _واقعا دیدن داره_

برگزاری کنکور به سبک افغانی _واقعا دیدن داره_

برگزاری کنکور به سبک افغانی _واقعا دیدن داره_   کنکور در افغانستان به این شکل عجیب و باورنکردنی برگزار شده است که تصاویر آنرا مشاهده می کنید اما شما قدر کیک و ساندیس جلسه کنکور در ایران را نمیدانید…!برگزاری کنکور در افغانستان در شرایط جوی وحشتناکمقایسه جلسه کنکور در ایران با افغانستان و آمریکا...

ادامه مطلب