هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
A
خانه » اخبار » اخبار اقتصادی » مظنه قیمت بلیت قطار لوکس ۴ تخته

مظنه قیمت بلیت قطار لوکس ۴ تخته

بلیت قطار پلور سبز (لوکس ۴ تخته) از ملایر به مقصد مشهد با قیمت ۱۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بفروش می رسد.

مظنه قیمت بلیت قطار لوکس 4 تخته

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان قیمت انواع بلیت قطار از مسیر های متفاوت در کشور به شرح زیر است:

عبارات مهم : بندرعباس – اصفهان

مبدا

مقصد

نوع قطار

مظنه قیمت بلیت قطار لوکس ۴ تخته

قیمت

تهران

پردیس مشهد ۱

تندروی پردیس

بلیت قطار پلور سبز (لوکس ۴ تخته) از ملایر به مقصد مشهد با قیمت ۱۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بفروش می رسد.

۸۰۴,۰۰۰

تهران

پردیس مشهد ۳

تندروی پردیس

۸۰۴,۰۰۰

تهران

مظنه قیمت بلیت قطار لوکس ۴ تخته

پردیس مشهد ۴

تندروی پردیس

۸۰۴,۰۰۰

تهران

بلیت قطار پلور سبز (لوکس ۴ تخته) از ملایر به مقصد مشهد با قیمت ۱۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بفروش می رسد.

سمنان

صبا (اتوبوسی دو طبقه)

۸۵,۰۰۰

تهران

مظنه قیمت بلیت قطار لوکس ۴ تخته

ف ۱ مشهد

صبا خاص – صبا (اتوبوسی دو طبقه)

۴۴۰۰۰۰ -۵۸۴۰۰۰

تهران

خواف

میلاد (لوکس ۶ تخت )

۵۵۹,۰۰۰

تهران

طبس

چهار تخته خلیج فارس – میلاد (لوکس ۶ تخت )

۸۸۱۵۰۰ – ۶۷۵۰۰۰

تهران

ف ۴ مشهد

صبا (اتوبوسی دو طبقه) – صبا ویژه

۴۷۳۰۰۰ – ۵۸۴۰۰۰

تهران

ف ۷ مشهد (طوس)

لوکس ۴ تخته اکسپرس -لوکس ۴ تخته توس

۷۹۹۰۰۰ – ۷۶۹۰۰۰

تهران

ف ۱۰ مشهد (سیمرغ)

۴تخته ویژه

۷۸۹۰۰۰

تهران

ف ۱۳ مشهد (زندگی)

۵ستاره زندگی با شام ویژه- یا شام – یا عصرانه

۱۰۵۰۴۰۰۰-۱۳۲۴۰۰۰-۱۰۹۴۰۰۰

تهران

ف ۱۳ مشهد

پارسی (۴ تخته ویژه) – پلور سبز (لوکس ۴ تخته)

۹۳۴۰۰۰-۸۴۴۰۰۰

تهران

ف ۱۷ مشهد (سبز)

VIP – 4تخته ویژه

۱۱۵۰۰۰۰ – ۷۸۹۰۰۰

آزادور

مشهد

صبا (اتوبوسی دو طبقه)

۱۵۱۰۰۰

اصفهان

مشهد ۱

غرال (لوکس چهار تخته)

۹۶۰,۰۰۰

شیراز

مشهد

پلور سبز (لوکس ۴ تخته)

۱,۰۶۰,۰۰۰

تبریز

مشهد ۱

لوکس ۴ تخته اکسپرس -لوکس ۴ تخته توس

۱۱۴۰۰۰۰ – ۱۰۷۵۰۰۰

تبریز

مشهد ۲

چهار تخته خلیج فارس – میلاد (لوکس ۶ تخته )

۹۳۰۰۰۰ – ۷۹۰۰۰۰

اهواز

مشهد ۲

پلور سبز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته

۱۳۶۰۰۰۰ – ۱۰۵۰۰۰۰

زنجان

مشهد

لوکس ۴ تخته

۸۱۹,۰۰۰

قزوین

مشهد

چهار تخته خلیج فارس – لوکس ۶ تخته

۶۸۰۰۰۰-۵۹۰۰۰۰

کرج

مشهد

پلور سبز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته

۷۹۵۰۰۰-۵۹۵۰۰۰

کاشان

مشهد

پلور سبز (لوکس ۴ تخته)

۸۴۹,۰۰۰

قم

مشهد ۱

لوکس ۶ تخته

۶۷۴۰۰۰

قم

مشهد ۲

لوکس ۴ تخته

۷۸۹۰۰۰

ملایر

مشهد

پلور سبز (لوکس ۴ تخته)

۱۱۴۷۰۰۰

اراک

مشهد

پلور سبز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته

۱۰۲۴۰۰۰ – ۶۶۰۰۰۰

ساری

مشهد

پلور سبز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته

۸۴۰۰۰۰ – ۶۴۰۰۰۰

تهران

ف ۱ اهواز

معمولی صندلی (کوپه ای) – اتوبوسی

۲۷۵۰۰۰ – ۲۲۰۰۰۰

تهران

ف ۲ تبریز

چهار تخته خلیج فارس – میلاد (لوکس ۶ تخته )

۴۵۲۵۰۰-۴۴۲۵۰۰

تهران

مراغه

چهار تخته خلیج فارس – زاگرس (معمولی خواب)

۴۱۵۰۰۰-۲۴۵۰۰۰

تهران

مهاباد

چهار تخته خلیج فارس

۴۵۳,۰۰۰

تهران

زنجان ۱

معمولی صندلی (کوپه ای)

۱۲۸,۰۰۰

تهران

اصفهان

چهار تخته خلیج فارس

۳۹۶,۵۰۰

تهران

شیراز ۱

پلور سبز (لوکس ۴ تخته)

۷۷۹,۰۰۰

تهران

ترن ست یزد ۱

تندروی پردیس

۳۹۱,۵۰۰

تهران

ترن ست یزد ۲

تندروی پردیس

۳۹۱,۵۰۰

تهران

زاهدان

البرز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته

۱۰۲۲۰۰۰ – ۷۳۰۰۰۰

تهران

بندرعباس ۲

غرال (لوکس چهار تخته)

۱,۰۰۱,۰۰۰

تهران

بندرعباس ۳

البرز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته

۹۲۵۰۰۰ – ۶۵۹۰۰۰

اصفهان

بندرعباس

البرز (لوکس ۴ تخته)

۷۴۵,۰۰۰

تهران

ساری

معمولی صندلی (کوپه ای) – اتوبوسی

۱۳۱۰۰۰ – ۱۰۴۵۰۰

تهران

گرگان ۱

البرز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته

۴۰۱۵۰۰ – ۲۹۶۵۰۰

تهران

گرگان ۲

البرز (لوکس ۴ تخته) – لوکس ۶ تخته

۴۰۱۵۰۰ – ۲۹۶۵۰۰

قطار تهران

شهر پرند ۱

اتوبوسی

۵,۰۰۰

ریل باس تهران

شهر پرند ۲

ارم (ریل باس)

۱۵,۰۰۰

ریل باس تهران

شهر پرند ۳

اتوبوسی

۵,۰۰۰

ریل باس تهران

شهر پرند ۴

ارم (ریل باس)

۱۵,۰۰۰

ریل باس تهران

شهر پرند ۵

اتوبوسی

۵,۰۰۰

ریل باس تهران

شهر پرند ۶

اتوبوسی

۵,۰۰۰

ریل باس تهران

شهر پرند ۷

ارم (ریل باس)

۱۵,۰۰۰

قطار تهران

شهر پرند ۸

اتوبوسی

۵,۰۰۰

ریل باس تهران

شهر پرند ۹

ارم (ریل باس)

۱۵,۰۰۰

تهران

مشهد

حمل خودرو

۱,۴۹۴,۰۰۰

تهران

تبریز

حمل خودرو

۱,۰۷۷,۵۰۰

تهران

شیراز

حمل خودرو

۱,۴۹۴,۰۰۰

تهران

زاهدان

حمل خودرو

۱,۹۵۵,۰۰۰

تهران

اهواز

حمل خودرو

۱,۵۲۷,۵۰۰

تهران

بندرعباس

حمل خودرو

۲,۳۴۴,۰۰۰

تهران

یزد

حمل خودرو

۹۱۶,۵۰۰

تهران

کرمان

حمل خودرو

۱,۵۴۴,۰۰۰

تبریز

مشهد

حمل خودرو

۲,۲۵۵,۰۰۰

اصفهان

بندر عباس

حمل خودرو

۱,۳۴۴,۰۰۰

بندرعباس

مشهد

حمل خودرو

۲,۱۵۵,۰۰۰

شیراز

مشهد

حمل خودرو

۲,۲۰۵,۰۰۰

یزد

مشهد

حمل خودرو

۱,۰۹۴,۰۰۰

کرمان

مشهد

حمل خودرو

۱,۰۹۴,۰۰۰

اهواز

مشهد

حمل خودرو

۲,۳۵۵,۰۰۰

انتهای خبر/

واژه های کلیدی: بندرعباس | اصفهان | گرگان | صندلی | شیراز | زندگی | زنجان | خودرو | تهران | تبریز | اهواز

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو