هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
A
خانه » آرایش و زیبایی » آرایش صورت » مصاحبه با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل

مصاحبه با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل

ماموران کلانتری | خواننده | ایرانی | ایران | مجله خبری روز

مصاحبه با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل

گفت و گو با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل 

حمید صفت خواننده رپ مشهور ایرانی روز قبل ناپدری خود را در منزل مادری اش به قتل رساند که علتِ آن نیز درگیری و دعوا عنوان شده است هست. حمید صفت که متهم به قتل ناپدری اش شده است گفت ” من عمدی ناپدریم را کتک نزدم فقط می خواستم وی را بترسانم تا فکر نکند مادرم بی کس و کار هست,من از ابتدا تمام ماجرا را صادقانه گفته ام و بعد از این که ناپدریم جان باختِ خودم را به کلانتری معرفی کردم

و هیچ وقت قصد کشتن یا قتل عمد نداشتم و همۀ رفقا و اطرافیانم میدانند که من به علت کارم هیچ وقت به فکر انتقام گیری و خشونت نبودم و کارهایی راکه ساختم نیز در مورد بخشش و کارهای فرهنگی بوده هست.صبح امروز حمید صفت, خواننده رپ به انگ قتل در شعبه سوم دادسرای امور جنایی به ریاست سجاد منافی آذر آماده شد.

مصاحبه با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل

روز قبل ماموران کلانتری ۱۴۵ ونک در جریان فوت مرموز مرد ۶۶ ساله اي به اسم هوشنگ در بیمارستان قرار گرفتند و زمانی که تیمی از ماموران جهت تحقیقات ابتدایی پای دربیمارستان گذاشتند, مشخص شد که این مرد به علت ضربه جسم سخت به ناحیه سر و شکستگی جمجمه جان باخته هست.

در این مرحله تیمی از ماموران اداره ۱۰ پلیس اطلاع شهر تهران به فرمان بازپرس سجاد منافی آذر از شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۷ استان پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت تحقیقات فنی وارد عمل شدند.کارآگاهان در با حضور در بیمارستان پی بردند که مرد ۶۶ ساله قبل از مرگش ادعا کرده که حمید صفت پسر همسرش عامل این درگیری بوده هست.

ماموران کلانتری | خواننده | ایرانی | ایران | مجله خبری روز

**تجسس هاي پلیسی نخست شد**

بدین ترتیب تجسس هاي پلیسی نخست شد ولی ساعت ۱۵ ظهر شنبه حمید ۲۴ ساله پای درکلانتری ۱۴۵ ونک گذاشت و بعد از دستگیری وی جهت بازجویی هاي فنی در اختیار ماموران پلیس اطلاع استان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت.پس از بازجویی هاي پلیسی شب قبل پرده از راز این درگیری مرگبار برداشت و ادعا کردکه قصد کشتن وی را نداشته هست.

حمید در برابر بازپرس خاص قتل در دادسرای جنایی گفت شب قبل از پیشامد دوستم مادرمکه همسایه آن ها در کشور آلمان بود میهمان منزل ارزش بود و مادرم با من تماس گرفت و خواست تا آنهارا به فرودگاه ببرم ولی چون خودرو نداشتم گفتمنمی توانم وی را به فرودگاه ببرم به همین علت مادرم خودش میهمانش را به فرودگاه رساند.

مصاحبه با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل

حمیدرضا در ادامه اظهارت خود گفت ساعت شش صبح ۲۴ مرداد با مادرم تماس گرفتم و او گفتکه هنوز به منزل نرسیده هست,از او خواستم زمانی که به منزل رسید به من خبر بدهد تا به منزل بروم و لوازم خود راکه آنجا گذاشته بودم,بردارم. صبح روز پیشامد برادرم از کشور آمریکا با من تماس گرفت و گفت مادرمان با هوشنگ, ناپدریمان درگیرشدند

و از من خواست که خود را به آن جا برسانم تا در جریان ماجرا قرار بگیرم.ظهر آن روز مادرم نیز با من تماس گرفت و از من پرسید که چه زمانی به آن جا می روم, من نیز راهی منزل خود ما شدم.

ماموران کلانتری | خواننده | ایرانی | ایران | مجله خبری روز

**مگر نگفتم مادرم را آزار نکن, کتکش نزن**

حمید صفت گفت زمانی که در منزل را باز کردم دیدم ناپدریم سمت چپ مبل نشسته است و یک میز نیز جلوی او قرار داشت.گوشی گوشی خود را روی میز گذاشتم و به او گفتم مگر نگفتم مادرم را آزار نکن, کتکش نزن, او نیز گفت زدم که زدم.میخواستم وی را بترسانم به همین علت یک گلدان راکه در نزدیکیم قرار داشت برداشتم و به سمت راست مبل پرتاب کردم سپس میز را برگرداندم تا کمی وی را بترسانم.

او نیز می خواست بلند شود و به سمت من بیاید که در همین هنگام مادرم بین ما قرار داده شد و منبا یک دست به صورتش زدم.در همین هنگام همسایه ها با صدای درگیری ما به جلوی در منزل آمدند که مادرم به سمت در رفتو من نیز هوشنگ را رها کردم و به درگیری مان اتمام دادم.

مصاحبه با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل

وی گفت دراین هنگام هوشنگ به سمت آشپزخانه رفت تا با چاقو به سمت من هجوم آورد که متوجه کارش شدم و به سرعت خودم را به او رساندم و دستانش را گرفتم که نتواند کاری کندکه در این لحظه یک لیوان آب را برداشت که وی را از دستش گرفتم و به زمین زدم و در ادامه همسایه ها وارد منزل شدند و ما را از هم جدا کردند و من نیز همراه مادرم از منزل خارج شدیم.

بازپرس منافی آذر در این هنگام به متهم گفت” در گزارش پرونده, علت فوت هوشنگ برخورد ضربه شدید به گیج گاه سمت راستش اعلام شده است هست, حرفی در این راستا داری؟حمیدرضا در ادامه بیان داشت” احتمالا هنگام درگیری سرش به کمد یا دیوار برخورد کرده باشد,اما من فقط قصد داشتم کمی وی را بترسانم و قصد کشتن وی را نداشتم و هیچ ضربه اي به سرش نزدم.

**پدر و مادرت چه زمانی و به چه علت از هم جدا شدند؟

زمانی که کودکی پنج ساله بودم متوجه جدایی پدر و مادرم شدم, علت جدایی آن ها را بطور دقیق نمیدانم ولی آن ها باهم ناسازگاری داشتند.

**مادرت چه زمانی با مقتول ازدواج کرد و مقتول چگونه آدمی بود؟

۱۱ سال پیش مادرم با هوشنگ ازدواج کرد, ناپدریم آدم عصبی و پرخاشگری بود و به خانواده مادریم نیز چندان توهین میکرد. بطوری که حتی یکبار در کشور آلمان نیز با مادرم درگیر شده است بودو جهت او چاقو کشیده بود ولی من هیچ وقت اعتراضی نکردم و هوشنگ با خانواده خودش نیز پرخاشگری می کرد.

**هوشنگ چه کاره بود؟

او در کشور آلمان مغازه عتیقه فروشی داشت و در کشور عزیزمان ایران بدون کار بود. هوشنگ از زن اولش نیز سه فرزند داشتکه یکی از آن ها فوت کرده است و حالا دو فرزند دیگرش در فنلاند زندگی میکنند.

**چرا بیکار؟

بارها از او خواستم به در مغازه دوستانم که در املاک و نمایشگاه اتومبیل دارند برود و مشغول به کار شود تا کمتر در منزل باشد و با مادرم درگیر شود ولی حرف گوش نمی کرد.

**با هوشنگ ناسازگاری داشتی؟

او مانند پدرم بود و همۀ وقت} احترامش را نگه داشته بودم و حتی دو روز قبل از ماجرا هنگامی که به خانهرفتم متوجه شدم هوشنگ گوشی موبایلش خراب شده است و بدون این که به او حرفی بزنم به پاساژ پایتخت رفتم و در حالی که پول زیادی در بساط نداشتم یک گوشی گوشی جهت هوشنگ خریدم.

**چرا مادرت از هوشنگ جدا نشد؟
نمیدانم, هوشنگ مریضی قلبی و هپاتیت C داشت و به علت قرص هایي که میخورد دچارافسردگی و احتمال این که خودکشی کند هم وجود داشت ولی مادر با همه ي این دشواری های در کنار هوشنگ ماند و به زندگی اش ادامه داد و وی را در شرایط مشکل که داشت پشتیبانی کرد.

**حرف پایان؟

عبارات مهم : ماموران کلانتری – خواننده
من عمدی ناپدریم را کتک نزدم فقط میخواستم وی را بترسانم تا فکر نکند مادرم بی کس و کار هست,من از ابتدا تمامِ ماجرا را صادقانه گفته ام و بعد از این که ناپدریم جان باخت خودم را به کلانتری معرفی کردمو هیچ وقت قصدِ کشتن یا قتل عمد نداشتم و همۀ رفقا و اطرافیانم می دانند که من به علت کارم هیچ وقت به فکر انتقام گیری و خشونت نبودم و کارهایی راکه ساختم نیز در مورد بخشش و کارهای فرهنگی بوده هست.

مطالب مرتبط “

حمید صفت خواننده رپ ایرانی شوهر مادرش را کشت

واژه های کلیدی: ماموران کلانتری | خواننده | ایرانی | ایران | مجله خبری روز

مصاحبه با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل

مصاحبه با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل

مصاحبه با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل

مصاحبه با حمید صفت راجع به قتل ناپدری اش در منزل

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو