بایگانی برچسب ها: دهه شصتی ها

Eli gasht

چرا دهه شصتی ها کمتر از بقیه تن به ازدواج می دهند؟+خلق و خوی دهه شصتی ها

چرا دهه شصتی ها کمتر از بقیه تن به ازدواج می دهند؟+خلق و خوی دهه شصتی ها

چرا دهه شصتی ها کمتر از بقیه تن به ازدواج می دهند؟+خلق و خوی دهه شصتی هایکی از نسلهایی که حرف و نقل در مورد آنها بسیار است، دهه شصتی ها هستند. نسلی که با فاصله ای کوتاه از انقلاب پا به عرصه وجود گذاشتند، جنگ را تجربه کردند و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کردند .چرا دهه شصتی ها کمتر از بقیه تن به ازدواج می دهند؟+خلق و خوی دهه شصتی هاچرا دهه شصتی ها کمتر از بقیه تن به ازدواج می دهند؟+خلق و خوی دهه شصتی هابه گزار...

ادامه مطلب