بایگانی برچسب ها: سقف 50 میلیون

Eli gasht

کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا ۵۰ میلیون تومن برای هموطنان

کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا ۵۰ میلیون تومن برای هموطنان

کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا ۵۰ میلیون تومن برای هموطنانمعاون نظارتی بانک مرکزی گفت:کارت‌های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده است.کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا ۵۰ میلیون تومن برای هموطنانکارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا ۵۰ میلیون تومن برای هموطنانبه گزارش خبرنگار  بورس،بانک وبیمه گ...

ادامه مطلب