هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
A
خانه » اخبار » اخبار اقتصادی » لیست کشورهایی که کاهوی ایرانی می خورند!

لیست کشورهایی که کاهوی ایرانی می خورند!

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ ، قریب به ۴۲ هزار و ۱۰۵ تن انواع کاهو، از کشور صادر شده است است.

لیست کشورهایی که کاهوی ایرانی می خورند!

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ ، قریب به ۴۲ هزار و ۱۰۵ تن انواع کاهو، از کشور صادر شده است است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۰۲۷۳۷۳۳ و ارزش ریالی آن ۳۳۴۲۰۱۹۶۲۲۵۰ بوده است.

لیست کشورهایی که کاهوی ایرانی می خورند!

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ ، قریب به ۴۲ هزار و ۱۰۵ تن انواع کاهو، از کشور صادر شده است است.

ماه

لیست کشورهایی که کاهوی ایرانی می خورند!

کشور طرف معامله

وزن (ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ ، قریب به ۴۲ هزار و ۱۰۵ تن انواع کاهو، از کشور صادر شده است است.

۱

آذربايجان

۱۹۸۰

۱۱۵۶۵۰۳۱

لیست کشورهایی که کاهوی ایرانی می خورند!

۳۵۷

۱

ارمنستان

۱۱۴۵۲

۶۶۸۳۴۱۰۸

۲۰۶۱

۱

امارات متحده عربي

۶۳۳۷۶۰

۴۰۵۸۱۷۳۴۱۶

۱۲۵۱۳۲

۱

عراق

۱۴۹۱۶۵۸

۹۶۰۳۰۰۵۳۲۶

۲۹۶۱۸۱

۱

فدراسيون روسيه

۳۴۸۲۰

۳۹۱۴۷۳۳۷۷

۱۲۰۷۱

۲

امارات متحده عربي

۲۷۴۵۹۳۵

۱۸۵۲۰۸۹۵۰۱۳

۵۷۰۷۷۰

۲

عراق

۹۲۷۱

۱۸۶۴۵۹۳۷۲

۵۷۴۸

۲

عمان

۱۷۷۹۴۱

۱۱۵۴۴۰۲۵۹۲

۳۵۵۷۷

۲

فدراسيون روسيه

۱۶۴۶۳

۸۷۸۰۹۴۷۳

۲۷۰۷

۳

امارات متحده عربي

۵۳۸۵۴۷۸

۳۸۰۴۵۶۲۸۵۸۴

۱۱۷۲۴۸۵

۳

بحرين

۷۴۳۰

۱۰۸۴۴۳۴۳۰

۳۳۴۲

۳

عراق

۶۶۹۷۷۴

۴۰۱۹۷۲۱۴۵۳

۱۲۳۸۷۳

۳

عمان

۲۴۱۷۷۶۷

۱۵۶۷۷۵۱۳۲۲۸

۴۸۳۱۱۵

۳

فدراسيون روسيه

۱۳۳۰۰

۱۷۲۶۳۹۳۲۰

۵۳۲۰

۳

قطر

۵۸۴۲۱۳

۶۷۵۸۷۶۸۴۱۷

۲۰۸۲۸۰

۳

كويت

۲۹۱۶۵

۱۸۹۲۲۱۵۹۸

۵۸۳۲

۴

افغانستان

۲۴۹۹

۱۲۲۰۴۳۷۵

۳۷۵

۴

امارات متحده عربي

۵۲۳۷۷۸۴

۳۶۶۲۳۵۵۲۳۱۵

۱۱۲۵۳۵۷

۴

عراق

۱۴۴۴۴۹۱

۱۱۵۴۱۲۸۱۲۹۵

۳۵۴۷۵۳

۴

عمان

۱۹۱۶۴۵۷

۱۳۱۸۵۰۲۰۱۸۳

۴۰۵۳۴۱

۴

فدراسيون روسيه

۲۴۶۸۲

۲۲۲۰۶۶۲۴۵

۶۸۲۷

۴

قطر

۱۱۷۴۰۶۹

۹۴۷۰۸۱۶۱۷۴

۲۹۱۲۰۲

۴

كويت

۳۹۷۷۵

۲۵۸۱۱۹۲۵۰

۷۹۵۵

۵

افغانستان

۲۹۴۰

۱۹۲۹۹۳۳۶

۵۸۸

۵

امارات متحده عربي

۵۵۲۳۶۷۰

۳۶۳۲۸۲۵۹۶۳۰

۱۱۰۸۷۶۴

۵

بحرين

۶۰۰

۷۸۳۸۱۶۰

۲۴۰

۵

عراق

۱۴۰۰۸۸۱

۱۰۴۸۴۰۷۰۱۶۰

۳۲۰۴۲۴

۵

عمان

۲۱۸۴۹۱۴

۱۴۳۱۹۸۴۸۸۰۶

۴۳۶۹۰۲

۵

قطر

۵۹۲۱۰۰

۴۹۷۶۲۷۱۰۷۲

۱۵۱۸۸۹

۵

كويت

۳۹۲۲۸

۳۲۱۸۸۵۳۵۴

۹۸۰۷

۱

آذربايجان

۷۶۵

۹۹۲۱۴۸۸

۳۰۶

۱

ارمنستان

۵۸۴۲۸

۲۰۶۰۹۲۹۱۱۲

۶۳۵۵۴

۱

امارات متحده عربي

۱۶۵۰۰

۲۱۴۰۹۰۸۰۰

۶۶۰۰

۱

عراق

۲۹۵۸۵۵۷

۳۷۴۹۱۹۷۹۵۶۶

۱۱۵۶۳۲۷

۱

فدراسيون روسيه

۶۷۲۲۰۱

۸۶۰۳۵۴۰۰۰۴

۲۶۵۳۲۴

۲

امارات متحده عربي

۱۳۷۰۶۱۰

۱۰۲۱۷۷۱۵۵۷۵

۳۱۴۸۸۸

۲

عراق

۸۷۰۶۱۶

۹۱۴۳۳۵۸۸۹۳

۲۸۱۸۶۵

۲

عمان

۱۴۲۵۰

۱۸۴۹۰۲۳۰۰

۵۶۹۸

۲

فدراسيون روسيه

۸۳۵۹۲۵

۱۰۲۶۷۰۰۹۳۲۸

۳۱۶۵۲۲

۲

قطر

۸۷۰۰

۲۸۲۲۶۶۳۰۰

۸۷۰۰

۳

آذربايجان

۱۸۰۵۰

۲۳۴۲۹۶۲۲۰

۷۲۲۰

۳

امارات متحده عربي

۱۷۱۲۵۰

۱۷۶۸۸۴۴۹۰۰

۵۴۵۰۸

۳

عراق

۲۳۳۵۸۷

۲۸۴۰۹۹۵۹۴۰

۸۷۵۴۷

۳

عمان

۱۰۱۹۳

۶۶۱۴۹۴۰۴

۲۰۳۸

۳

فدراسيون روسيه

۶۳۶۵۴

۸۲۶۲۶۱۶۷۱

۲۵۴۶۲

۳

قطر

۱۹۸۹۶۴

۲۵۴۲۵۶۴۹۷۲

۷۸۳۳۴

۳

كويت

۸۱۱۴

۱۰۵۳۰۳۴۹۵

۳۲۴۵

۴

آذربايجان

۴۲۰۰۰

۵۴۶۶۸۲۶۰۰

۱۶۸۰۰

۴

امارات متحده عربي

۱۰۰۵۰۰

۹۰۲۲۵۶۵۰۰

۲۷۷۰۰

۴

عراق

۶۳۳۲۹

۸۲۲۳۸۱۱۷۶

۲۵۳۳۱

۴

عمان

۶۱۸۵۷

۸۰۵۵۲۴۳۰۷

۲۴۷۴۳

۴

فدراسيون روسيه

۲۲۵۰۹۵

۲۹۲۶۳۷۵۳۶۰

۹۰۰۳۸

۴

قطر

۷۵۰۰

۷۲۶۲۰۳۲۵

۲۲۳۵

۵

آذربايجان

۳۱۱۳۹

۴۶۹۲۹۳۸۵۲

۱۴۳۱۶

۵

امارات متحده عربي

۶۷۲۵۰

۹۳۱۷۹۵۴۲۵

۲۸۴۷۵

۵

عمان

۱۳۸۲۴۷

۲۲۴۴۴۷۶۸۴۹

۶۸۴۳۷

۵

قطر

۴۲۵۳۰

۷۸۳۰۱۹۹۹۵

۲۳۸۰۵

۵

كويت

۱۲۵۸

۱۴۳۱۹۸۰۰

۴۴۰

انتهای پیام/

درآمد کشور از صادرات ۴۲ هزار تن کاهو چقدر است؟

واژه های کلیدی: افغانستان | ارمنستان | صادرات | امارات | روسيه | اخبار اقتصادی | آمار گمرک | آمار صادرات گمرک

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو