مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
A
خانه » اخبار » اخبار اقتصادی » نرخ مصوب انواع ماهی و میگو در بازار

نرخ مصوب انواع ماهی و میگو در بازار

میگوی دریایی تازه با سر، در بازار میادین میوه و تره بار با قیمت ۳۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.

نرخ مصوب انواع ماهی و میگو در بازار

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، نرخ مصوب انواع ماهی و میگو در بازار میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

نرخ مصوب انواع ماهی و میگو در بازار

میگوی دریایی تازه با سر، در بازار میادین میوه و تره بار با قیمت ۳۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.

عنوان

مصوب

پرورشی آمور (کپور علفخوار سفید) بالای۱۵۰۰گرم

۱۴۰,۰۰۰ ریال

پرورشی آمور (کپور علفخوار سفید) ۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم

نرخ مصوب انواع ماهی و میگو در بازار

۱۳۰,۰۰۰ ریال

پرورشی کپور سرگنده( بیگ هد)(بالای ۳۰۰۰گرم)

۸۵,۰۰۰ ریال

پرورشی کپور سرگنده( بیگ هد)(۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)

میگوی دریایی تازه با سر، در بازار میادین میوه و تره بار با قیمت ۳۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.

۷۵,۰۰۰ ریال

پرورشی فیتوفاگ(کپور نقره ای ، آزاد پرورشی)بالای ۱۵۰۰گرم

۸۳,۰۰۰ ریال

پرورشی فیتوفاگ(کپور نقره ای ، آزاد پرورشی)بین ۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم

نرخ مصوب انواع ماهی و میگو در بازار

۷۳,۰۰۰ ریال

پرورشی فیتوفاگ(کپور نقره ای ، آزاد پرورشی)بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم

۵۸,۰۰۰ ریال

پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بالای۳۰۰گرم)

۱۲۵,۰۰۰ ریال

پرورشی کپور بالای ۱۵۰۰گرم

۱۲۵,۰۰۰ ریال

پرورشی کپور بین ۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم

۱۱۵,۰۰۰ ریال

ماهی شیر ( فرزند شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم

۲۷۰,۰۰۰ ریال

ماهی شیر ( فرزند شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم

۲۳۰,۰۰۰ ریال

ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم)

۱۰۰,۰۰۰ ریال

ماهی پرستو(کمتر از۵۰۰گرم)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم)

۲۴۵,۰۰۰ ریال

ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم )

۳۸۰,۰۰۰ ریال

ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم )

۳۴۰,۰۰۰ ریال

ماهی خامه ماهی ( قشنگ )بالای ۳۰۰۰گرم

۹۰,۰۰۰ ریال

ماهی خامه ماهی ( قشنگ )بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم

۱۱۰,۰۰۰ ریال

ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۸۰,۰۰۰ ریال

ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)

۷۰,۰۰۰ ریال

ماهی سرخو ( بالای ۳۰۰۰گرم)

۱۷۰,۰۰۰ ریال

ماهی سرخو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۲۱۰,۰۰۰ ریال

ماهی سکن با سرودم( بالای ۲۰۰۰گرم)

۱۷۰,۰۰۰ ریال

ماهی سنگسرطلایی( بالای ۱۰۰۰گرم)

۱۹۰,۰۰۰ ریال

ماهی سنگسر طلایی(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)

۱۷۰,۰۰۰ ریال

ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم)

۱۴۷,۰۰۰ ریال

ماهی سیباس

۲۳۰,۰۰۰ ریال

ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم)

۱۹۵,۰۰۰ ریال

ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم)

۲۴۰,۰۰۰ ریال

ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم( بالای۳۰۰۰گرم)

۳۳۰,۰۰۰ ریال

ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای ۱۰۰۰گرم

۱۳۰,۰۰۰ ریال

ماهی طوطی ماهی(بالای ۱۰۰۰گرم)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

ماهی عروس(بالای ۷۰۰گرم)

۱۱۰,۰۰۰ ریال

ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم)

۱۵۵,۰۰۰ ریال

ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم)

۱۷۰,۰۰۰ ریال

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم)

۱۴۰,۰۰۰ ریال

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم)

۴۰,۰۰۰ ریال

ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم)

۱۸۰,۰۰۰ ریال

ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم)

۱۶۵,۰۰۰ ریال

ماهی گیش مقوا بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)

۱۴۰,۰۰۰ ریال

ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

ماهی گیش مقوابین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)

۱۳۰,۰۰۰ ریال

ماهی میش شکم پر( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۲۱۰,۰۰۰ ریال

ماهی میش شکم پر( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)

۱۹۰,۰۰۰ ریال

ماهی میش شکم خالی( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)

۱۹۵,۰۰۰ ریال

ماهی هامور( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم)

۲۱۰,۰۰۰ ریال

ماهی هامور( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم)

۲۳۰,۰۰۰ ریال

منجمدبچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl)

۱۷۰,۰۰۰ ریال

منجمدتیلا پیلا فیله شده است سایزS

۱۷۵,۰۰۰ ریال

منجمدتیلا پیلا فیله شده است سایزmو l

۱۸۵,۰۰۰ ریال

منجمدحسون سایزL

۵۵,۰۰۰ ریال

منجمدحسون سایزM

۴۵,۰۰۰ ریال

منجمدحلوا سیاه سایزXL

۲۲۰,۰۰۰ ریال

منجمدحلوا سیاه سایزL

۲۰۰,۰۰۰ ریال

منجمدحلوا سیاه سایزM

۱۸۵,۰۰۰ ریال

منجمدراشگو سایزL,XL

۲۳۰,۰۰۰ ریال

منجمدردکاد وارداتی سایزL

۱۶۰,۰۰۰ ریال

منجمدسارم صنعتی سایزlوXL

۹۰,۰۰۰ ریال

منجمدسالمون وارداتی شکم خالی با سرو دم

۴۰۰,۰۰۰ ریال

منجمدسرخو سایزL

۲۰۰,۰۰۰ ریال

منجمدسلطان ابراهیم سایزL

۷۵,۰۰۰ ریال

منجمدسلطان ابراهیم سایزM

۶۵,۰۰۰ ریال

منجمدسنگسر سایر انواع سایزL,M

۱۴۰,۰۰۰ ریال

منجمدسنگسر طلایی سایزL

۱۶۰,۰۰۰ ریال

منجمدشوریده داخلی سایزXL

۲۴۰,۰۰۰ ریال

منجمدشوریده داخلی سایزL

۲۲۰,۰۰۰ ریال

منجمدشوریده داخلی سایزM

۲۰۰,۰۰۰ ریال

منجمدشیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم

۲۷۰,۰۰۰ ریال

منجمدشیر بی سرو دم

۳۰۰,۰۰۰ ریال

منجمدطلال سایزL

۸۰,۰۰۰ ریال

منجمدکوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم

۱۶۰,۰۰۰ ریال

منجمدکوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم

۱۲۵,۰۰۰ ریال

منجمدکفشک سایزXL

۱۷۵,۰۰۰ ریال

منجمدکفشک سایزL

۱۶۰,۰۰۰ ریال

منجمدگیش معمولی سایزL

۹۰,۰۰۰ ریال

منجمدگیش مقوایی سایزL

۱۳۰,۰۰۰ ریال

منجمدمیش سایز x و,xl

۲۰۰,۰۰۰ ریال

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۵۱-۶۰

۳۴۰,۰۰۰ ریال

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۴۱-۵۰

۳۹۰,۰۰۰ ریال

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۳۱-۴۰

۴۵۰,۰۰۰ ریال

منجمدهامور سایزXL

۱۹۰,۰۰۰ ریال

منجمدهوکی وارداتی-سایزLو,XL

۱۶۰,۰۰۰ ریال

زنده قزل آلای رنگین کمان بالای ۴۰۰گرم

۱۶۵,۰۰۰ ریال

زنده آمور (کپور علفخوار ، سفید پرورشی)بالای ۱۲۰۰گرم

۱۶۰,۰۰۰ ریال

زنده کپور پرورشی بالای ۱۰۰۰گرم

۱۴۰,۰۰۰ ریال

زنده فیتوفاگ (کپور نقره ای،آزاد پرورشی) بالای ۱۰۰۰گرم

۱۰۰,۰۰۰ ریال

زنده کپور سرگنده (بیگ هد )بالای ۲۰۰۰گرم

۹۸,۰۰۰ ریال

ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم

۴۵,۰۰۰ ریال

ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم

۱۶۰,۰۰۰ ریال

ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم

۱۲۰,۰۰۰ ریال

میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix )

۲۷۰,۰۰۰ ریال

منجمدسکن با سر و دم (سایز L)

۱۶۰,۰۰۰ ریال

منجمدماهی شهری سایزl

۱۴۰,۰۰۰ ریال

منجمدمیگوی پرورشی مخلوط ( mix )

۲۵۰,۰۰۰ ریال

ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم

۸۰,۰۰۰ ریال

زنده ماهی قزل آلا خاص گوشت نارنجی -بالای ۵۰۰گرم

۱۶۸,۰۰۰ ریال

پرورشی قزل آلا خاص گوشت نارنجی بالای ۵۰۰گرم

۱۳۲,۰۰۰ ریال

منجمدماهی سالمون اسلایس شده است بدون سر ود م

۴۵۰,۰۰۰ ریال

منجمد ماهی هیک وارداتی سایز l و xl

۱۸۰,۰۰۰ ریال

منجمد ماهی چام سالمون فیله شده است (چینی)

۳۲۰,۰۰۰ ریال

ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم

۱۷۰,۰۰۰ ریال

ماهی حلوا سفید (بالای ۳۰۰ گرم)

۳۹۰,۰۰۰ ریال

ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم)

۲۴۰,۰۰۰ ریال

ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم)

۱۷۰,۰۰۰ ریال

ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ ریال

منجمدسیلور وارهو سایزl

۱۹۰,۰۰۰ ریال

منجمد هیک فیله وارداتی

۲۲۰,۰۰۰ ریال

میگوی دریایی تازه با سر سایز۳۱-۴۰

۳۷۰,۰۰۰ ریال

انتهای پیام/

قیمت فروش ماهی در میادین میوه و تره بار

واژه های کلیدی: دریایی | وارداتی | انواع | قیمت ماهی | قیمت میگو | اخبار اقتصادی | نبض بازار |

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو