بایگانی برچسب ها: بیماران دیالیزی

Eli gasht

یک نوع باکتری سبب مرگ بیماران دیالیزی بیمارستان خوزستان شد

یک نوع باکتری سبب مرگ بیماران دیالیزی بیمارستان خوزستان شد

یک نوع باکتری سبب مرگ بیماران دیالیزی بیمارستان خوزستان شدعامل عفونت بيماران دياليزی بيمارستان سينا اهواز يک باکتری روده ای به نام E.Coli اعلام شد.یک نوع باکتری سبب مرگ بیماران دیالیزی بیمارستان خوزستان شدیک نوع باکتری سبب مرگ بیماران دیالیزی بیمارستان خوزستان شدبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، رئيس مرکز بهداشت خوزستان در خصوص بررسي علت مرگ ۴ بيمار دي...

ادامه مطلب