بایگانی برچسب ها: دانشجو

Eli gasht

گربه که دانشجو می شود+عکس/تصاویر واقعی اما باور نکردنی از گربه ای که دانشجو است

گربه که دانشجو می شود+عکس/تصاویر واقعی اما باور نکردنی از گربه ای که دانشجو است

گربه که دانشجو می شود+عکس/تصاویر واقعی اما باور نکردنی از گربه ای که دانشجو استگربه که دانشجو می شود+عکس/تصاویر واقعی اما باور نکردنی از گربه ای که دانشجو استگربه که دانشجو می شود+عکس/تصاویر واقعی اما باور نکردنی از گربه ای که دانشجو استسال ۲۰۰۹ در یکی از شهر های آمریکا خانواده ای از پناه گاه حیوانات گربه ای را به سرپرستی گرفتند. این گربه بعد از مدتی با سر وصدای ییش از حد صاحبانش را متوجه خلق خوی خود کرد که تحت هیچ شرایطی علاقه ...

ادامه مطلب